Plenáris ülés

Harnos Zsolt (akadémikus, MTA Kutatásszervezési Intézet): A klímaváltozás várható  hatása az agrárágazatra (letöltés)

Lengyel Imre (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi  Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet): A globalizáció gazdasági  hatásai és várható térbeli következményei az Alföldön (letöltés)

 

Panelviták

Helyünk a világban – kultúra és identitás az Alföldön

Gulyás Péter (igazgató, Magyar Turizmus Zrt. Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság): Helyünk a világban – kultúra és identitás az Alföldön (letöltés)

Gulyás Gábor (igazgató, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen): Kapcsolódás a művészethez (letöltés)

István Anna (igazgató, Szlovák Kultúra Háza, Békéscsaba): Helyünk a világban – kultúra és identitás az Alföldön (letöltés)

Meggyesi Tamás (egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Építészmérnöki Kar, Urbanisztikai Tanszék) (letöltés)

Pál Ágnes (főiskolai tanár, SZTE JGYPKFöldrajz és Ökoturisztikai Tanszék): A Duna-Körös-Maros-Tisza együttműködés aszimmetrikus határtérségei (letöltés)

 

Globális hálózatok és lokális szereplők versenye az Alföld gazdaságában

Susányi Tamás (ügyvezető igazgató, Szeged Pólus Kft.): A gazdaság fejlesztése, illetve a Pólus program realitása és regionális hatása (letöltés)

Lepsényi István (vezérigazgató, Knorr-Bremse Zrt., Kecskemét): A járműgyártás által generált kihívások és lehetőségek a régióban (letöltés)

 

Az alföldi környezet és táj az éghajlatváltozás tükrében

Csorba Péter (egyetemi docens, tanszékvezető, Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék): Alföldi tájak a várható éghajlatváltozás tükrében (letöltés)

Patay István (intézetigazgató, egyetemi tanár Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági,  Víz- és Környezetgazdálkodási Kar Műszaki és Vízgazdálkodási Intézet): Az Alföld tájenergetikai szempontból (letöltés)

Unger János (tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi  Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék): Az éghajlatváltozás alföldi vonatkozásai (letöltés)

Kovács Ildikó (PhD hallgató, Szent István Egyetem Környezettudományi doktori Iskola): Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján (letöltés)

 

„…cselekedj lokálisan!” – A helyi társadalom lehetséges válaszai a különféle külső feltételekre

G. Fekete Éva (tudományos főmunkatárs, osztályvezető MTA Regionális Kutatások Központja Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet Észak-magyarországi Osztály): Globalizáció és helyi közösségek – szociális gazdaság (letöltés)

 

Víziók – lehetséges fejlődési pályák az Alföldön

Süli-Zakar István (a földrajztudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni.Egyetem.Társadalomföldrajzi.és Területfejlesztési Tanszék): Víziók: Lehetséges fejlődési pályák az Alföldön – Egy lehetséges út: Debrecen-Nagyvárad határon átívelő agglomerációja (letöltés)