hu / en

Profilkép

Koós Bálint

osztályvezető

Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály

email cím koos.balint@krtk.hun-ren.hu

saját weboldal http://rkk.hu/hu/cvs/koos_balint.html

Tanulmányok Tanulmányok

1997 - Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdasági Kar

2009 - Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdálkodástani Doktori Iskola

Munkahelyek Munkahelyek

1999 - MTA Regionális Kutatások Központja

2012 - Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont RKI

2022 - Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont RKI
osztályvezető

Felsőoktatási tevékenység Felsőoktatási tevékenység

2013 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem
BTK Szociológiai Intézet

2007 - Debreceni Egyetem
Szociológia és Szociálpolitikai Tanszék

Kutatási területek Kutatási területek

Lakóhelyi szegregáció

Depriváció

Klímaváltozás percepciója és alkalmazkodás

Szuburbanizáció

Publikációk Publikációk

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék: Magyar Tudományos Művek Tára

2015Koós, Bálint: A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követően – avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására, TÉR ÉS TÁRSADALOM 29 : 1 pp. 53-68. , 16 p.

2018Tagai, Gergely ; Bernard, Josef ; Simon, Martin ; Koós, Bálint: Two faces of peripherality: Labour markets, poverty and population dynamics in Hungary and Czechia, REGIONAL STATISTICS 8 : 2 pp. 19-45. , 27 p.

2016 Koós, Bálint: Közfoglalkoztatás a mezőgazdaságban, TÉR ÉS TÁRSADALOM 30 : 3 pp. 40-62. , 23 p.

2007Koós, Bálint: A szuburbanizációs folyamat a magyar gazdaságban, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 54 : 4 pp. 334-349. , 16 p.

2014Nagy, Gábor, Koós, Bálint: First results in modelling objective well-being in Hungary at lower territorial level REGIONAL STATISTICS 4 : 2 pp. 71-86. , 16 p.

2010Koós, Bálint, Virág, Tünde: Fel is út, le is út: községeink sorsa a rendszerváltás után In: Barta, Gy; Beluszky, P; Földi, Zs; Kovács, K (szerk.) A területi kutatások csomópontjai Pécs, Magyarország : MTA Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) 531 p. pp. 32-54. , 23 p.

2008Koós, Bálint, Lados, Mihály: Az önkormányzati méretnagyság és a közszolgáltatások méretgazdaságossági kérdései: Európai modellek és hazai tapasztalatok In: Kovács, K; Somlyódyné, Pfeil E (szerk.) Függőben: Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában Budapest, Magyarország : Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, ROP 3.1.1 Programigazgatóság 443 p. pp. 45-95. , 51 p.

2004Koós, Bálint: Adalékok a gazdasági szuburbanizáció kérdésköréhez TÉR ÉS TÁRSADALOM 18 : 1 pp. 59-71. , 13 p.

Tanulmányutak Tanulmányutak

2018Csehország

2018Bulgária

2000Lengyelország

Előadások Előadások

Seggregation and shrinkage in Hungarian cities; East meets West; Kraków, Poland; 2018

The interplay between selective migration and spatial segregation in shrinking Hungarian towns; XXVIIIth ESRS Congress, Trondheim, Norway, 2019

Impact of the COVID-19 pandemic on horticulture participants: minor effect or resilience?; ERSA Conference ; Pécs; 2022

Nyelvtudás Nyelvtudás

Angol (német)

Díjak,elismerések Díjak,elismerések

20202020. Év Regionális Tudományi Publikációja – Magyar Regionális Tudományi Társaság