hu / en

Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály (Győr)

A Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztálya (NYUTO) 1986-ban (akkor még Észak-dunántúli Osztály néven, majd intézetként mint NYUTI) azzal a céllal alakult Győrben, hogy Magyarország egyik dinamikusan átalakuló térségében tanulmányozza a regionális folyamatokat. Az osztály 2000. szeptember 1-től Győr mellett a Székesfehérvári Megyei jogú Város és a Fejér Megyei Önkormányzat támogatásával Székesfehérváron létrehozta a Közép-dunántúli Kutatócsoportot.

Az Intézet kutatásainak centrumában az innovációk terjedésének sokoldalú közelítése áll, így vizsgálatra kerülnek azok a jelenségek, szervezetek és akciók, amelyek a magyarországi társadalmi-gazdasági változásokat a területi dimenzióban hordozzák. A főbb kutatási témakörök:

• az innovációk területi terjedése (szervezet, termék, tevékenység, piaci folyamatok, társadalmi-politikai akciók);

• modernizációs folyamatok a településhálózatban (a városhálózat innovációs potenciáljának feltárása);

• települések és mikrorégiók komplex vizsgálata (települési és kistérségi átvilágítás, fejlesztési programok kidolgozása, a településhálózat funkcióinak változásai);

• régiók fejlődési és fejlesztési irányainak elemzése, makroregionális fejlesztési stratégiák (nagytérségi folyamatok tanulmányozása, területfejlesztési koncepciók kidolgozása);

• országhatár menti térségek integrációs lehetőségeinek a kutatása (az osztrák-szlovák-magyar, illetve az osztrák-szlovén-magyar határ menti térség innováció-orientált együttműködésének, a térség eurorégió kialakítási törekvéseinek tudományos megalapozása);

• Kelet-Közép-Európa regionális együttműködéseinek tanulmányozása (multiregionális kapcsolatok és együttműködések, fejlesztési tervek és programok);

• az önkormányzatok és a lokális közösségek gazdálkodási lehetőségei (támogatási rendszerek, helyi adó- és díjpolitika, vagyongazdálkodás, költségvetési tervezés);

• a városhálózat átalakulása (a városi funkciók átrendeződése, a városi területhasználat, telepítési tényezők, a város és vidékének kapcsolatai).

• Területi tervezés: térségi fejlesztési stratégiák, koncepciók, monitoring

A művelt kutatási irányok egyaránt megjelennek a NYUTO alapkutatásaiban (különböző tudományos alapoknál – OTKA, OKTK stb. – elnyert programok), valamint egyes kormányzati szervezetek – Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium; Külügyminisztérium, Pénzügyminisztérium, Állami Vagyonügynökség –, helyi önkormányzatok, térségfejlesztési társulások, megyei és regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezetei munkáját közvetlenül megalapozó alkalmazott kutatásokban. A Regionális Kutatások Központja hálózati adottságaira támaszkodva a NYUTI bekapcsolódik az intézet egészet mozgósító, a gazdasági szektor szereplői – pl. AB-AEGON, Creditanstalt Bank Rt., MATÁV Rt. – számára készített szakértői vizsgálatokba.

A NYUTO-ban együtt dolgozó geográfus, közgazdász, és szociológus munkatársak lehetővé teszik a magyar gazdaságban és társadalomban zajló átalakulási folyamatok interdiszciplináris megközelítését s feltárását, bár alkalmanként társintézeteink munkatársainak és külső szakértők munkáját is igénybe veszi.

A NYUTO évek óta összeszokott csapatként dolgozik különböző kormányzati munkákat megalapozó vizsgálatokban. Az utóbbi években az intézet gyakorlatot szerzett a különböző szintű területfejlesztési stratégiák készítésében.

Az osztály még NYUTI néven 1996. január 16-tól – No C.C.R.. HUN-20860 számon – a PHARE/TACIS regisztrált tanácsadó szervezete a regionális fejlesztések és a regionális politika témakörében. Ezeken a területeken a NYUTI 1997. februárjától felkerült az akkori Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium szakértői listájára is.

Elérhetőségek: 

Cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 10.
Levelezési Cím: 9002 Győr, Pf. 420.
Telefon: (+36-96) 516 570
Fax: (+36-96) 516 579

2024

Jún

20

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Következő hónap >
a

2024

Jún

20

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Következő hónap >