hu / en

Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály (Budapest)

KRTK

Osztályunk jogelődje 1984-ben, a Regionális Kutatások Központjának megalapításakor jött létre Budapesten. A kutatások fókuszában kezdetben tudományelméleti kérdések álltak, ám ahogy bővült az osztály munkatársainak száma, úgy váltak mind sokszínűbbé az osztály kutatásai. A regionális tudomány interdiszciplináris jellegének megfelelően a KÉTO kutatói a társadalomtudományok művelői közül verbuválódnak: kulturális antropológusok, geográfusok, etnográfusok, közgazdászok, szociológusok, történészek egyaránt dolgoznak az osztályon. 

Az alapítás óta eltelt idő sok változást hozott. A rendszerváltást követően a 2010-es évek közepéig viszonylag nagy hangsúlyt kaptak az alkalmazott kutatások, a terület- és településfejlesztés kérdései. Az utóbbi évtizedben azonban mindinkább előtérbe került a társadalmi–térbeli egyenlőtlenségek különböző dimenzióinak kutatása. Hagyományosan nagy hangsúlyt helyezünk a vidéki gazdaság és társadalom átalakulásának vizsgálatára, illetve a különböző térkategóriákkal – aprófalvas és tanyás térségek, középvárosok, agglomerációs zóna, köztes és városi területek – összefüggő egyenlőtlenségek feltárására és ezek időbeli dinamikájának megragadására. Osztályunkon az utóbbi években vált fontos kutatási kérdéssé a társadalmi és térbeli kirekesztés (szegregáció) különböző formáinak megjelenése és összekapcsolódása, valamint a társadalmi integrációt célzó állami és civil (egyházi) intézmények változó intenzitású szerepvállalása. Viszonylag új kutatási területnek tekinthető a térbeli és társadalmi mobilitás és a migráció, valamint a klímaváltozás percepciójának, illetve ezzel összefüggésben a kedvezőtlen hatások mérséklését (mitigációt) és a változásokhoz való alkalmazkodást (adaptációt) befolyásoló tényezők kutatása. Az osztály munkatársainak kutatásai jellemzően nem csak a települési szintre korlátozódnak, hanem az emberek által megélt és bejárt földrajzi léptéket követik, azaz a (mikro)terek, szomszédságok, valamint a városrészek, vagy éppen a szegregált telepek és (kis)térségek szintjén zajló folyamatokra fókuszálnak. 

Elérhetőségek:

Cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
(MTA HTK)
T épületszárny IV. emelet
Telefon: (+36-1) 309 2684
KRTK

2024

Jún

20

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Következő hónap >
a

2024

Jún

20

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Következő hónap >