hu / en

NATéR – Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése (2015)

Az Intézetünk által elnyert projekt az EGT Alapok Alkalmazkodás a klímaváltozás programján belül Magyarország hosszú távú (2050-ig terjedő) társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzésével járult hozzá a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete által elnyert projekt az EGT Alapok Alkalmazkodás a klímaváltozás programján belül Magyarország hosszú távú (2050-ig terjedő) társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzésével járult hozzá a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. Az eredmények a Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (NATéR) részét képezik. A szakirodalmi feltárás, a módszertani fejlesztés és a modellépítés mellett a NATéR új, társadalmi-gazdasági típusú, a jövőre vonatkozó adatokkal egészült ki. A projektben demográfiai, gazdasági és földhasználati témákban vizsgáltuk és számszerűsítettük különböző földrajzi léptékeken és időtávokon, hogy a társadalmi-gazdasági térbeli folyamatok és a klímaváltozás hogyan hatnak egymásra. A számszerű eredmények mellett javaslatokat fogalmaztunk meg a NATéR-be szolgáltatott adataink használhatóságáról, így támogatva a klímaváltozással kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal továbbfejlesztését.

A projekt vezetője Czirfusz Márton volt, aki jelenleg külső munkatársként dolgozik Intézetünkben. A projekt kapcsolattartója jelenleg Lennert József, Intézetünk Alföldi Tudományos Osztálya vezetője.

Az Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz program és a projekt

A program az EGT Alapok és a Norvég Alap által 2009 és 2014 között Magyarországon támogatott tizenkét programterület egyikeként hozzá kívánt járulni azokhoz a klímavédelmi tevékenységekhez, amelyek elősegítik a változásokhoz való alkalmazkodást. Alapvető célja az volt, hogy mélyítse az ismereteket az éghajlatváltozás hatásairól és a jövőben esetlegesen felmerülő problémákról, növelje a társadalom tudatosságát és olyan mintaprojekteket mutasson be, amelyek csökkentik az éghajlatváltozás várható káros következményeit.

A program három eleme közül az egyik a Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása (C1) volt, amely elősegíti a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon. A NATéR kialakítása (C11) mellett annak további szektorokkal való kiegészítése (C12, köztük a jelen projekt), valamint új éghajlati szcenáriók kidolgozása (C13) is megtörtént.

 

 

Munkacsomagok

A projektet – a projektmenedzsment (WP1) és a disszemináció (WP4) mellett – két szakmai munkacsomagra bontottuk. Az egyik (WP2) feltárja a klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményeit, ezekben különös tekintettel vizsgálja a társadalmi-gazdasági mutatók modellekbe illesztését. Szintén ez a munkacsomag foglalkozik a társadalmi-gazdasági folyamatok területi modellezésének 1945 utáni hazai történetével, valamint európai tapasztalataival – ebben a részben az éghajlatváltozás modellekbe illesztését is megvizsgáljuk. A másik munkacsomag (WP3) a társadalmi-gazdasági folyamatokat modellezi Magyarországon, 2050-ig terjedően, járási és regionális léptéken, valamint 10×10 km-es rácson. A társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében három kiemelt területre koncentrálunk: a demográfiai folyamatok, a földhasználat-változás és a gazdasági folyamatok néhány fontos állapotmutatójának előrejelzésére. A munkacsomagban áttekintjük a modellezési lehetőségeket, összegyűjtjük a modellezéshez szükséges adatokat, felépítjük és lefuttatjuk a modelleket, értékeljük annak eredményeit és módszertani visszacsatolást adunk a modellezésről. Végül az adatok NATéR-be való integrálását dolgozzuk ki.

Nyitórendezvény

2015. június 23-án, Budapesten, az MTA székházában került sor a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt nyitórendezvényére. A konferenciát Lados Mihály, Pálné Kovács Ilona és Arild Moberg Sande köszöntötte. Bonifertné Szigeti Márta, az alapkezelő Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (Regional Environmental Center) ügyvezető igazgatója az általa képviselt nemzetközi szervezet bemutatását is beépítette köszöntőjébe. Bálint Judit, aki az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program felépítését prezentálta az érdeklődőknek. Kajner Péterre kifejtette, hogy a NATéR célja, hogy elősegítse a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon. Czirfusz Márton a projektet bemutatva elmondta, hogy a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt döntően járási, megyei és a NATéR-hez illeszkedő 10×10 km-es rácsra számolt társadalmi és gazdasági adatokat fog kiszámítani és a térinformatikai rendszerbe integrálni, bizonyos területeken akár 2050-ig előretekintve. A rendezvény az érdeklődők kérdéseivel és észrevételeivel zárult.

Zárórendezvény

2015. december 7-én, Budapesten került sor a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt zárórendezvényére. A konferencia elején Fazekas Károly, az MTA KRTK főigazgatója, Karl Kerner, a Norwegian Directorate for Civil Protection szakértője és Erdélyi Zoltán, a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) ügyvezetőigazgató-helyettese megnyitó beszédet tartott.

Bálint Judit az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program felépítését prezentálta az érdeklődőknek. A párhuzamosan futó RCMTéR kutatás részéről, az Országos Meteorológiai Szolgálat képviseletében Szépszó Gabriella tartott előadást, bemutatva az új klímamodellek legfontosabb megállapításait. A konferencia fő témáját adó projektről a kutatócsoport vezetője, Czirfusz Márton beszélt. A délelőtti előadásblokkot kerekasztal-beszélgetés
követte, amelyen Czirfusz Márton mellett a két párhuzamos projekt egy-egy képviselője, Szépszó Gabriella (KRITéR) és Molnár András (AGRATéR) vett részt.

A délutáni előadásblokk a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése kutatás eredményeinek részletes bemutatásáról szólt. Tagai Gergely a népesség-előreszámítás és a klímaváltozás hatásainak dilemmáiról beszélt a hallgatóságnak. Márkusné Zsibók Zsuzsanna a gazdasági előrejelzésekkel kapcsolatos kutatási témát, Lennert József pedig a földhasználati modellezést prezentálta. A kutatás társadalmi attitűdöket vizsgáló részét egy kérdőíves felmérés eredményeire alapozva Varjú Viktor tárta a hallgatóság elé.

A konferencia egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult, melynek során Antal Z. László (MTA TK SZI), Béres András (Herman Ottó Intézet), Fülöp Orsolya (Energiaklub), Iványi Zsuzsanna (REC) és Kajner Péter (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ) fejtették ki véleményüket a bemutatott eredményekkel és a klímaváltozással kapcsolatban, a szakpolitikai következményeket mérlegelve.

Zárókötet

A kutatás eredményeiből szerkesztett kötet jelent meg a Publikon Kiadónál, amely ingyenesen letölthető.

Czirfusz Márton – Hoyk Edit – Suvák Andrea (szerk.) (2015): Klímaváltozás–Társadalom–Gazdaság. Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Publikon Kiadó, Pécs

Összefoglaló szórólap a projekt eredményeiről

A projekt eredményeit röviden összefoglaló kiadványt angol és magyar nyelven készítettük el, az alábbi linkeken letölthetők:

NATéR Projektzáró brossúra HU

NATéR Projektzáró brossúra EN

 

Publikációk

A projekt eredményeiből származó tudományos publikációk:

Hoyk E, Uzzoli A, Kovács A D (2015): Possibilities of cities in adaption to climate change on Kecskemét example. In: Silka P (szerk.): Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy: Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences; Ministry of Infrastructure and Development, Republic of Poland; Polish Geographical Society, 2015. p. 77. (ISBN:978-83-61590-60-6) on-line

Király G, Czirfusz M, Koós B, Uzzoli A (2015): Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben: Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében. In: Gábriel D, Kund A, Tibori T, Paksi V (szerk.): A bizonytalanság szociológiája: Konferencia Hankiss Elemér emlékére. Budapest: Magyar Szociológiai Társaság, 2015. p. 51. (ISBN:978-963-88633-4-8)

Király G, Czirfusz M, Koós B, Tagai G, Uzzoli A (2015): Socio-economic forecasting for Hungary related to climate change. In: Silka P (szerk.): Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy: Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences; Ministry of Infrastructure and Development, Republic of Poland; Polish Geographical Society, 2015. p. 17. (ISBN:978-83-61590-60-6) on-line

Kovács AD, Hoyk E (2015): Future possibilities of green walls in a medium sized Hungarian town: A case study of Kecskemét. In: Marot N (szerk.): Green infrastructure in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: Is there a universal solution to environmental and spatial challenges? Program and book of abstracts. Ljubljana: University of Ljubljana, 2015. p. 60. (ISBN:978-961-6379-30-4) on-line

Lennert J, Farkas J Zs, Hoyk E, Kovács A D (2015): Modelling land cover change in Hungary: forecasts for 2050. In: Silka P (szerk.): Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy: Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences ; Ministry of Infrastructure and Development, Republic of Poland ; Polish Geographical Society, 2015. p. 31. (ISBN:978-83-61590-60-6) on-line

Uzzoli A (2015): Projected trends in climate-change-related health. In: Hungarian Geographical Society (szerk.): EUGEO Budapest 2015: congress programme and abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015. p. 138. (ISBN:978-615-80307-0-0) on-line

Varjú V (2015): Renewable energy support schemes – for environment and/or for investors? In: Raos P (szerk.): Zbornik radova proceedings : PLIN 2015: 13th Natural Gas, Heat and Water Conference : 6th International Natural Gas, Heat and Water Conference. Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, 2015. pp. 193-202. on-line

Lennert J (2015): Hagyományok és megújulás – Beszámoló a hetedik Warsaw Regional Forumról. A Falu, 30 (4): 77–80.

 

Konferenciaelőadások

A projekt keretében nemzetközi konferenciákon 8 db, hazai konferenciákon 15 db tudományos előadást tartottak kutatóink:

Farkas Jenő Zsolt, Kovács András Donát, Lennert József: A földhasználati modellezés alkalmazásának lehetőségei a vidékkutatásban és tervezésben. Gazdálkodás és menedzsment konferencia, Kecskemét, 2015. augusztus 27.

Hoyk Edit, Kovács András Donát, Farkas Jenő Zsolt: A zöld falak alkalmazásának lehetséges előnyei Kecskemét középületeinek példáján. Gazdálkodás és menedzsment konferencia, Kecskemét, 2015. augusztus 27.

Uzzoli Annamária: A klímaváltozás feltételezett egészséghatásai – előrejelzések 2050-ig. Gazdálkodás és menedzsment konferencia, Kecskemét, 2015. augusztus 27.

Annamária Uzzoli: Projected trends in climate-change-related health. Fifth EUGEO Congress on the Geography of Europe. Budapest, 2015. augusztus 30 – szeptember 2. [Absztrakt]

Lados Mihály: Új klímagazdaság kerekasztalbeszélgetés. Közgazdász Vándorgyűlés, Miskolc, 2015. szeptember 3-5.

Viktor Varjú: Renewables energy support schemes – for environment and/or for investors? PLIN 2015. 13th Natural Gas, Heat and Water Conference, 6th International Natural Gas, Heat and Water Conference. Eszék, Horvátország, 2015. szeptember 23-25. [Programfüzet]

Edit Hoyk, András Donát Kovács: Future possibilities of green walls in a Hungarian medium sized town – a case study of Kecskemét. Network conference of Spa-ce.net, Ljubljana, Szlovénia, 2015. szeptember 27-29. [Absztraktkötet]

Edit Hoyk, Annamária Uzzoli, András Donát Kovács: Possibilities of cities in adaptation to climate change on Kecskemét example. Warsaw Regional Forum, Varsó, Lengyelország, 2015. október 14-16. [Absztraktkötet]

Gábor Király, Márton Czirfusz, Bálint Koós, Gergely Tagai, Annamária Uzzoli: Socio-economic forecasting for Hungary related to climate change. Warsaw Regional Forum, Varsó, Lengyelország, 2015. október 14-16.  [Absztraktkötet]

József Lennert, Jenő Farkas, Edit Hoyk, András Donát Kovács: Modelling land cover change in Hungary: forecasts for 2050. Warsaw Regional Forum, Varsó, Lengyelország, 2015. október 14-16. [Absztraktkötet]

Márton Czirfusz: Spatialities of labour policies in Hungary. Open Days Master Class on EU Cohesion Policy, Brüsszel, Belgium, 2015. október 12-15.

Márton Czirfusz: The Long term socio-economic forecasting for Hungary project (EEA-C12-11). Kétoldalú találkozó a NATéR Projekt időközi eredményeinek megvitatására. Szentendre, 2015. október 19.

Zsuzsanna Márkusné Zsibók: Regional downscaling of the long-term economic forecast for Hungary. A methodological and literature review. 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe, Szeged, 2015. október 22. Programfüzet

Varjú Viktor: A fotovillamos (és „napenergia”) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok. A megújuló energiaforrások felhasználásának meteorológiai vonatkozásai, MTA, Budapest, 2015. november 19.

Czirfusz Márton: A Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt bemutatása. A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet

Hoyk Edit, Kovács András Donát: A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei – a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei. A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet

Honvári Patrícia: A társadalmi-gazdasági modellezések európai tapasztalatai.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet

Lennert József, Farkas Jenő: A magyarországi földhasználat-változás jelenlegi és jövőbeli trendjei: modellezés és előrejelzés.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet

Tagai Gergely, Király Gábor: Népességi előreszámítás és a klímaváltozás hatásainak dilemmái.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet

Koós Bálint: Hosszú távú deprivációs folyamatok alakulása Magyarországon.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet

Baranyai Nóra, Varjú Viktor: Klímaváltozás – az egyén felelőssége és lehetőségei egy magyarországi adatfelvétel tükrében.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet

Tóth Marcell: Egy település útja a fenntarthatóság felé: Nagypáli, az ökofalu. A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése, Eger, 2015. november 20. Programfüzet

Mihály Lados: Introducing smart cities as sustainable and effective responses to challenges such as climate change, rapid population growth and economic instability. EU-China Cooperation on Sustainable Development with Special Focus on Smart Cities. Brüsszel, Belgium, 2015. november 20.

Király Gábor, Czirfusz Márton, Koós Bálint, Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben – Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében. A bizonytalanság szociológiája. Konferencia Hankiss Elemér emlékére. Budapest, 2015. november 21. Programfüzet

Uzzoli Annamária: Klímaváltozási sérülékenység-vizsgálatok Magyarországon – a tapasztalatok értékelő összegzése. Határtalan értékek a valós és virtuális világban. Tomori Pál Főiskola, Budapest, 2015. november 24. Programfüzet

Koós Bálint: A deprivációs folyamatok várható alakulása a klímaváltozás árnyékában. Környezet és Társadalom Műhelykonferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 2015. november 27.

Király Gábor, Czirfusz Márton, Koós Bálint, Tagai Gergely, Uzzoli Annamária: A klímaváltozás és a népesség előrebecslés dilemmái. Környezet és Társadalom Műhelykonferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 2015. november 27.

Uzzoli Annamária, Tagai Gergely, Király Gábor, Czirfusz Márton, Koós Bálint: A klímaváltozás és a demográfiai folyamatok kapcsolata Magyarországon – járási szintű előrejelzések 2050-ig. VIII. Régiótörténeti Kutatások Konferencia, Szeged, 2015. december 4.

Támogatók

A Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok révén 175 000 EUR támogatásban részesült.

Az EGT Alapok

Az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. A három ország az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val.

A 2009–2014 közötti időszakra az EGT Alapok és a Norvég Alapok támogatási összege 1,79 milliárd euró. A norvég hozzájárulás a teljes összeg 97%-át teszi ki. A támogatásból a nem kormányzati szervezetek, kutatási és felsőoktatási intézmények, valamint a köz- és magánszektor részesülhet a 12 legutóbb csatlakozott EU tagállamban, valamint Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. Széles körű együttműködés folyik a donor államok szerveivel, és a tevékenységeket várhatóan 2016-ig megvalósítják.

Fő támogatási területek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil társadalom, egészségügy és gyermekek, a nemek közötti esélyegyenlőség, az igazságosság és a kulturális örökség.

Hasznos linkek

2024

Jún

20

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Következő hónap >
a

2024

Jún

20

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Következő hónap >