Tudományos beszámoló 2010

Beszámoló az MTA RKK 2010. évi tudományos tevékenységéről   I. RKK fő feladatai 2010-ben II. A 2010-ben elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények a) Kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények b) Párbeszéd a tudomány és a társadalom között III. Az RKK hazai és nemzetközi kapcsolatai 2010-ben IV. A 2010-ben elnyert fontosabb hazai és nemzetközi […]

Tudományos beszámoló 2009

Beszámoló az MTA RKK 2009. évi tudományos tevékenységéről I. Az RKK 2009. évi fő feladatai II. Az RKK kiemelkedő kutatási és más jellegű eredményei, azok gazdasági, társadalmi haszna 1. A kormányzati döntéshozatal előkészítése 2. Kelet-közép-európai kutatási térség regionális egyenlőtlenségei 3. Területi kohézió a Kárpát-medencében 4. A romapolitikát segítő programok 5. A helyi, illetve gazdasági döntéshozók […]

Tudományos beszámoló 2008

I. Az RKK 2008. évi fő feladatai II. Az RKK kiemelkedő kutatási és más jellegű eredményei, azok gazdasági, társadalmi haszna 1. Kárpátok térségi együttműködés 2. Határtérségek társadalmi-gazdasági vizsgálata 3. Elmaradott, periférikus térségek, kistérségek 4. Újraiparosítás; a gazdaság szerepvállalása a regionális fejlődésben 5. Klímaváltozást érintő vizsgálatok 6. Városkutatások 7. Kormányzási modellek Európában 8. Egyéb eredmények III. […]

Tudományos beszámoló 2007

A) Tudományos beszámoló I. Az RKK 2007. évi fő feladatai II. Az RKK kiemelkedő kutatási és más jellegű eredményei, azok gazdasági, társadalmi haszna 1. Transznacionális, határ menti együttműködések vizsgálata 2. Policentrikus városfejlesztés 3. A magyar településhálózat átalakulása, konfliktusai 4. Kistérségi kutatások 5. A gazdaság regionális szerkezetének vizsgálata 6. Regionális környezeti vizsgálatok 7. Egyéb eredmények III. […]

Tudományos beszámoló 2006

A) Beszámoló I. Az RKK fő feladatai a beszámolás évében   II. Az év folyamán elért kiemelkedő tudományos eredmények, azok társadalmi (gazdasági) hasznossága   1. A fejlesztéspolitika decentralizálása 2. A magyar településállomány változó szerkezete 3. Magyarország szerepvállalási lehetőségei a kelet-, közép- és délkelet-európai területfejlesztési együttműködésekben 4. Egyes térségekbe sűrűsödő szociális, foglalkoztatási problémák kezelése 5. A […]

Tudományos beszámoló 2005

A) Beszámoló I. Az RKK fő feladatai a beszámolási évben 1. Kutatási célok 2. Egyéb kiemelt feladatok II. Az év folyamán elért kiemelkedő tudományos eredmények, azok társadalmi (gazdasági) hasznossága 1. Ténylegesen decentralizált regionális fejlesztéspolitika kialakítása 2. Városkutatások 3. Határmentiség vizsgálatok 4. Hátrányos helyzetű térségek 5. Környezeti kutatások III. Hazai kapcsolatok és pályázatok IV. Nemzetközi kapcsolatok […]

Tudományos beszámoló 2004

A) Beszámoló 1. Tudományos célkitűzések Az intézet 2004. évi feladatainak meghatározásakor stratégiai feladatának tekintette a regionális tudomány paradigma váltásának megvalósításában való érdemi előrelépést, e tudományág önálló diszciplínaként való széles körű elismertetését, szintetizáló munkák megjelentetését, a regionális, területi politika szakmai megalapozásában való részvételt. A területfejlesztés és a regionális politika vizsgálati programjain belül az RKK elemezni kívánta […]

Tudományos beszámoló 2003

A) Beszámoló I. Fő feladatok a beszámolási évben 1. Regionális, területfejlesztési programok Az intézet egyik legfontosabb – több akadémiai intézettel és egyetemmel folytatott – feladatának határozta meg a magyar régiók és települések versenyképessége (Nemzeti Kutatási-Fejlesztési Program keretében korábban megkezdett) vizsgálatainak folytatását. Az intézet széles körű vizsgálat indítását tervezte a területfejlesztési politika és támogatási eszközeinek hatása […]

Tudományos beszámoló 2002

I. Fő feladatok a beszámolási évben     1. Az intézet átfogó elméleti jellegű új kutatást indított a decentralizáció és az ehhez szorosan kapcsolódó szubszidiaritás államszervezetben való alkalmazásának tanulmányozására. Annak vizsgálatára került sor, hogy a közigazgatási hatáskörök milyen szétpontozására, alsóbb szintekre történő telepítésére nyílik lehetőség, hogy az milyen intézmény- és eszközrendszer kiépítését követeli meg az államhatalom […]

Tudományos beszámoló 2001

2001. évi eredmények 1. A regionális tudomány erősítése Az RKK az elmúlt évben folytatott kutatási programjaival, azok eredményeivel, tudományszervező tevékenységével, publikációs stratégiájával, nemzetközi kutatási programokban való részvételével, sikeres hazai és nemzetközi pályázataival, a regionalizációt és az Európai Uniót érintő kormányzati döntések előkészítésében, valamint az ország egészére és annak különböző szintű térségeire vonatkozó fejlesztési dokumentumtok kidolgozásában […]