hu / en

AZ INTÉZETBEN KÉSZÜLT DOKTORI DISSZERTÁCIÓK > 2017

Egyed Ildikó:

A francia területfejlesztés változó paradigmái 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Jóna László:

Időben és rendeltetésben korlátozott városi terek problémáinak vizsgálata 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Lennert József:

A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Rácz Szilárd:

A posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatai 
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)